Netbal

Die netbal vir al o/9 – o/13 meisies.

Die meisies trek na skool hul oefenklere aan en bêre hul tasse in hul afrigters se klasse.

Trek gemaklike oefenklere aan met tekkies, ‘n hoed is ook noodsaaklik asook sonskerm en ‘n waterbottel.

Die A en B spanne sal op die skool se bane oefen en die C spanne by die Putt-Putt bane. Hulle sal elke middag deur ‘n personeellid vergesel word van die skool af.

Mini-Netbal

Mini-Netbal word gespeel deur die o/6 - o/09 dogters. Ons leer hulle die basiese vaardighede aan en al die posisies van netbal. Ons speel vir genot en om lief te raak vir die spel. Ons probeer om vir elke dogter wat gereeld kom oefen ‘n kans te gee om wedstryde te speel. Ons glo na die Mini-Netbal het elke dogter baie geleer en lief geraak vir die sport.

Rugby

Sport op skool gee vir ons leerders ‘n meer gebalanseerde lewe en ‘n gesonde leefstyl.

Met Rugby probeer ons om vir ons seuns goeie waardes, ‘n gesonde leefwyse en goeie sportmangees te kweek.

Die skoolspanne is as volg:
o/8a
o/9 a en b
0/10 a en b
o/11 a en b
3de span
2de span
1ste span

Ons poog om soveel moontlik vriendskaplikke wedstryde te speel ten einde goed voorbereid te wees vir die liga-seison wat voorlê.

Tau (Welpie) Rugby

Tau (Welpie) Rugby is vir ons o/6 tot o/8 seuns. Ons speel in vriendskaplike sportdae by omliggende skole. Tau Rugby gaan oor die ontwikkeling van rugby en vaardighede by ons klein kinders en daarom is al die wedstryde vriendskaplik. Die groot uitgangspunt is om dit te geniet. Hier by laerskool Dr. Havinga rig ons ouers die spanne af.

Krieket

Laerskool Dr Havinga neem deel aan die Johannesburg-Wes super-liga.

Die skool het 7 spanne van o/9 tot die 1ste span.

Die Havies spog met verskeie seuns wat in die Johannesburg Wes spanne speel. Die skool se 1ste
span het in 2017 die liga gewen.

Twee van ons afrigters maak ook deel uit van die Johannesburg-Wes krieket afrigters.

Verskeie van ons seuns het al Internasionaal gaan krieket speel.

Dogterskrieket

Die afrigters van die dogterskrieket beoog om al die dogters (Gr. 4 - 7) wat nie by hokkie of netbal betrokke is nie die geleentheid te gun om aan dogterskrieket deel te neem.

Die dogters word geleer hoe om te kolf, te boul en om veldwerk te doen. Spanwerk vorm'n integrale deel van dogterskrieket.

Daar is 2 ligas in 2019. Die "11-a-side en die "6-a-side.

Die dogters geniet die krieket ongelooflik baie en daarom moedig ons ouers aan om hulle dogters aan dogterskrieket te laat deelneem.

Mini-Krieket

Mini-krieket lê die fondasie vir leerders (seuns en dogters) wat belangstel om lateraan die sport te
beoefen.

Leerders word geleer hoe om te kolf, te boule n velwerk te doen. Daar is 8 leerders in ‘n span en
elkeen kry ‘n geleentheid om 6 balle te boul, daar word ook 6 balle vir die kolwers geboul.

Mini-Krieket vind in die derde kwartaal plaas vir o/7’s en o/8’s.

Die leerders geniet die mini-krieket ongelooflik baie en daarom moedig ons ouers aan om hulle
kinders te laat deelneem.

Skaak

Hierdie aktiwiteit vind deurlopend plaas vanaf Januarie tot Oktober. Die aktiwiteit bevorder
kognitiewe denke en is uitsekende stimulasie vir Gr 3 – 7. Leerders.

Leerders word verdeel in 2 groepe nl. Juniors (Gr3-5) en Seniors (Gr6-7). Die ontwikkeling in leerders
is elke jaar verstommend. Leerders wat belangstel is welkom om aan te meld in K19 op Woensdae
middae vanaf 13:45 tot 14:30.

Hokkie

Hokkie word in die derde kwartaal gespeel.

Ons het seuns en dogters spanne.

Liga word gespeel: D o/10 en o/11 en 8 aan ‘n kant op ‘n halwe veld Jnr Seuns (Gr 4 en 5) 8 aan ‘n kant op ‘n halwe veld D o/12 en o/13 vol veld Snr Seuns (Gr6 en 7) Vol veld.

Wedstryde word op Donderdae gespeel

Mini-Hokkie

Organiseerder: Juf. M Swanepoel

By Mini-Hokkie konsentreer ons op stokwerk en balvaardighede. Ons gee elke dogter of seun die geleentheid om deel te neem. Die hoofdoel van mini-hokkie is om ‘n liefde vir die spel hokkie te kweek.

Leerders word by Mini-Hokkie geleer wat spanspel is. Ons neem slegs deel aan sportdae, waar daar nie druk op die spelers geplaas word om te wen nie.

Ouderdomme betrokke by mini-hokkie is o/7, o/8 en o/9 seuns en dogters. Basies reëls van hokkie word hier aan die kinders bekendgestel.

Atletiek

Stap, diskus, spies en die gewone ander items word afgerig.

Aflosse word ook ge-oefen.

Seisoen is baie kort en nog baie baie intens

Afrigting is baie kortstondig, want tyd is uiters beperk

Leerders wat erns maak met atletiek moet by klubs aansluit, want tyd is baie min om regtig fiks en gereed te wees vir kompetisies

Atletiek het baie fasette en die Havie personeel staan saam om dit suksesvol te beoefen.