redenaarsfees

REDENAARSFEES: 7 MAART 2019

Ons eerste senior interne redenaarsaand is sommer om die draai en word gehou op Donderdag, 7 Maart 2019 om 18:00 in K 19 vir Graad 4, in die media vir Graad, in die lapa vir Graad 6 en in die personeelkamer vir Graad 7.

Temas vir die toesprake is as volg:

Graad 4 en 5:

  •     Spaar
  • Kuns
  • Frons

Graad 6 en 7:

  • Vrees
  • Dink
  • Dans

Sprekers moet in SKOOLDRAG geklee wees en reeds 17:45 aanmeld by die onderskeidelike lokale. Voltooi asseblief die skeurstrokie op die vorm wat u ontvang het volledig en stuur dit terug voor WOENSDAG, 27 FEBRUARIE, aangesien die program daarvolgens gefinaliseer moet word.

Let wel: Alle inskrywings, tesame met ‘n afskrif van die toespraak moet teen WOENSDAG, 27 FEBRUARIE, ingehandig word my juffrou Marx in K. 20. Sonder die bogenoemde op die afsnydatum sal u kind ongelukkig nie toegelaat word om deel te neem nie.

Kom ondersteun ons gerus! Ons sien uit na ‘n wonderlike aan!

Haviegroete