Laerskool Dr. Havinga se visie is om die toonaangewende Laerskool te wees wat streef om ons leerders optimaal te ontwikkel en toe te rus


Deur

  • Godstienstige en morele waardes

  • Progressiewe onderrigprogramme en onderteuningsdienste

Met

  • Bekwame en toegewyde personeel

  • Die ondersteuning van ouers


Saam stap ons die pad van uitnemendheid met passie!