Kultuur

Volgvoete Gr. 1-7

Almal wat graag aan die samesang van lofliedere wil deelnaam, is welkom, op ‘n Donderdagoggend, vanaf 7:00 – 7:25.

Volgvoete is ‘n vrywillige aktiwiteit, waartydens die toepassing van waarde en norms, in die alledaagse lewenssituasies, deur ds. Yolandi Kok en personeellede aangebeied word.

Juniorkoor

Die Havies se juniorkoor bestaan uit singende rakkers wat harte propvol musiek het!

Daar word aan die leerders ten minste vier verskillende liedjies geleer.

Die koorlede word gekies vanaf Graad 2 tot 4.

Oudisies word gehou deur die koorafrigters.

Die koor bestaan uit ongeveer 75 tot 80 leerders. Mnr JW Potgieter en Johann Waldeck is die afrigters, Gielie Swiegers is die begeleier en juf. Danelle Reitsma die organiseerder.

Hierdie jaar gaan ons deelneem aan die Foyer in Julie, kunswedstryd in Augustus sowel as die Roodepoortfees.

Beleid: Junior en Senior stokperdjieklub

Die doel van die stokperdjieklub is om die leerders se handvaardighede te verbeter, sodat hulle artikels kan maak of verfraai deur van verskillende metodes en tegnieke gebruik te maak.

Die leerders word geleer hoe om met “mod podge” te werk en verskillende media te gebruik bv. papier, materiaal, en servette op glas, hout en lap. Kralewerk word gedoen en verskillende artikels word gemaak.

Die leerders verf ook op lap, voorbereide verfborde en houtborde, asook glasborde. Handgemaakte kaartjies word gemaak, draad en kralewerk word gedoen en kerse word versier.

Ons poog om by te bly met die nuutste produkte op die mark en jaarliks word nuwe produkte uitgetoets wat beskikbaar gestel word in die winkels.

Die klub moedig ook kinders aan om dit wat hul geleer het te kan toepas om artikels te vervaardig soos bv. vir intrepeneursdae. Hul kan dan die produkte wat hul verkoop, self maak. Dit brei ook hul kennis uit oor die verskillende soorte kunsvorms en materiale wat in die winkels beskikbaar is om artikels mee te maak. By die kleiner kinders word hul fyn handspiere ontwikkel en word hulle geleer om fyner en netjieser te knip en plak. Die twee groepe kinders maak min of meer dieselfde artikels, maar projekte word op ‘n makliker manier vir die juniors aangebied. Die Juniorklub bestaan uit Gr.1 tot Gr.3 leerders en die Seniorklub Gr.4 tot Gr.7 leerders. Die klubtye vind weekliks plaas na skool vanaf 13:30-15:00 en word by die skool aangebied. Die kostes vir 2018 sal R25,00 per leerder per les beloop.

Redenaarsfees – 15 Maart 2017

Kan u glo, dit is amper weer tyd vir ons eerste redenaarsfees, Woensdag, 15 Maart 2018.

Graag wil ons net die volgende reëlings onder u aandag bring:

 • Geen kinders sal toegelaat word om na die afsnydatum, aan die redenaarsfees deel te neem
  nie.
 • Ouers sal ‘n bevestigingsbrief ontvang wat aandui dat leerders aan die Redenaarsfees gaan
  deelneem – as u nie so brief ontvang nie, neem die kinders nie deel nie.
 • Geen kinders word toegelaat om aan die Redenaarsfees te onttrek nie, tensy die Juffrou wat
  na hulle toesprake luister, skriftelik aan u deurgee dat leerders se toesprake en voorberiding
  nie op standaard is nie, aangesien daar ‘n finansiële implikasie vir die skool hieraan
  verbonde is.
 • Daar is genoeg tyd vir leerders om ‘n goeie toespraak voor te berei, maak gebruik van goeie
  bronne en verwys daarna in die toespraak. Kyk gerus na die ATKV se webwerf vir goeie
  wenke.
 • As leerders nie gereed is vir die toesprake nie, moet hulle assbelief nie gedwing word om
  aan die Redenaarsfees deel te neem nie. Dit is ongelooflik spanningsvol vir ‘n leerder om ‘n
  toespraak voor ‘n gehoor voor te dra, waarvoor hy/sy nie gereed is nie!

Temas vir 14 Maart 2018 – Gr. R tot Gr.3

Goud        Miere        Druppeltjies

Deelname is gratis.
Met die oog op alle nuwe deelnemers deel ek graag ‘n paar wenke met u:

 1. Toesprake moet ‘n treffende inleding en ‘n slot hê – dit moet dadelik die gehoor se
  aandag trek.
 2. Daar moet minstens drie sinvolle bronverwysings uit boeke, tydskrifte of die koerant
  wees. Vir Gr. R is een bronverwysing voldoende. Onthou, navorsing is nie ‘n
  bronverwysing nie.
 3. Die toesprake moet op A5 grootte kaartjies wees, wat die kind maklik kan vashou.
 4. Die kind moet sy standput beredeneer, dit wil sê, hoe, waarom sê of glo hulle aan hulle
  standpunt. Hulle moet hulle gehoor van hulle standpunt probeer oortuig.
 5. Die leerders moet leer om goeie oogkontak met die gehoor te maak, te ontspan en dit te
  geniet.
 6. Tydsduur:

  - Gr. R - ± 1 minuu                                    - Gr. 2 - ± 1 – 2 minute
  - Gr. 1 - ± 1 – 2 minute                             - Gr. 3 - ± 2 – 3 minute

 7. Hou asseblief by die tye. Vir té kort of té lank toesprake word deelnemers gepenaliseer.
 8. ‘n Goed voorbereide toespraak getuig altyd van goeie navorsing en baie inoefening.
 9. Waak daarteen dat die toespraak nie bokant u kind se vermoë geskryf is nie. Hy/sy moet
  verstaan en kan vertolk op hulle eie vlak van ontwikkeling.
 10. Ek behou my die reg voor om ‘n toespraak af te wys sou dit nie aan die standaard
  voldoen nie.

Verdere inligting oor die Redenaarsfees sal op ‘n later stadium deurgegee word.

Senior Redenaars

Die senior redenaars sluit redenaars vanaf Gr.4 tot Gr.7 in.

Die doelwitte van redenaars is om ‘n beredenerende toespraak te lewer oor ‘n spesifieke gegewe tema
waaruit ‘n eie onderwerp geformuleer moet word. Dit sluit navorsing om eie menings, argumente en
standpunte na te vors, te ontleed en te organiseer in drie argumente in ‘n toespraak in Afrikaans in.

Die organiseerde is me. Marisa Marx in kamer 20. Elke Afrikaanse onderwyser vanaf Gr. 4 – Gr. 7 is betrokke by
die senior redenaars vir hulp en afrigting.

Vanaf die eerste week in Februarie word die ATKV-temas aan elke redenaar, wat belangstel om deel te neem
asook wenke vir die skryf en saamstel van die toesprake, deurgegee.

Temas vir die redenaarsfees is as volg:

 

Graad 4 en 5 Graad 6 en 7
   
smaak uurglas
vingers hoop
drup teken


Daar word tydens kwartale een en drie 2 interne senior redenaarsaande in Afrikaans by die skool aangebied.

Beplanning vir die senior Redenaars vir 2018:

Kwartaal 1: Eerste interne Redenaarsfees – Donderdag 1 Maart 2018

Kwartaal 1: ATKV-Redenaarsfees uitdunrondte – 22 en 23 Maart 2018

Kwartaal 2: ATKV-Redenaarsfees halfeindrondte – 20 Mei – 15 Junie (spesifieke datums word later deur die
ATKV bekend gemaak.)

Kwartaal 2: Die finaal vir die ATKV-Redenaarskompetisie vind op 16 Augustus te Buffelspoort plaas.

Kwartaal 3: Tweede interne redenaarsfees – Donderdag 30 Augustus 2018.

Tydens die eerste kwartaal vind die ATKV-redenaarsfees ook by ‘n gasheerskool (aangewys deur die ATKV)
plaas.

Die sprekers wat vir die ATKV-Redenaarskompetisie gekies word, sluit ses sprekers in Gr.4 en Gr.5 en 6
sprekers in Gr.6 en Gr.7 in. Dus altesaam 12 sprekers word volgens die punte-uitslae van die interne
redenaarsfees gekies, insluitend die wenners van elke graad.

Tydens die prysuitdeling ontvang elke redenaar ook erkenning in die volgende opsigte:

 • Twee, vier, se jaar deelname – gewone knopie.
 • 5 jaar deelname – kultuurbalkie
 • 7 jaar deelname – erebalkie
 • Verbalis trofee behels die volgende kriteria:
  • Moet ten minste aan 2 objektiewe redenaarskompetisies deelneem en bo 80% behaal
  • Moet aan ATKV-kompetisie deelneem.
  • Moet aan ‘n standard kunswedstryd deelneem met ‘n punt bo 80% (elke 2 jaar)
  • Moet ‘n vloeinde leser en spreker wees en ‘n punt bo 80% in Afrikaans en Engels vir lees en
   mondeling behaal.

Die redenaars bied ‘n uitstekende geleentheid vir elke kind om ook hier sy/haar volle potensiaal te ontwikkel
en met selfvertroue toesprake te kan lewer.

Junior Redenaars

Junior Redenaars is ‘n kulturele aktiwiteit wat 2 maal per jaar plaasvind. Hierdie aktiwiteit is vir al
ons Gr. R tot Gr. 3 leerders wat sou belangstel om aan die redenaars deel te neem.
Die temas is interessant en verskil met elke Redenaarsfees. Ons moedig die leerders aan om aan elke
redenaarsfees deel te neem.

Die beoordelaars is uiters bekwaam en gee altyd positiewe terugvoer aan elke deelnemer.

Die Grondslagfase-deelnemers neem deel vir die genot. Elke deelnemer se toespraak is van goeie
gehalte en word deeglik gekontroleer deur bekwame personeel.

Om aan die Redenaarsfees deel te neem, gee die leerders se selfvertroue ‘n hupstoot en dit help bou
aan hulle karakter.

Skool Koor

Die Surikata(meerkatfamilie) bestaan elke jaar uit gemiddeld 90-100 koorlede.

Mnr Johan, Mnr JW en Gielie is in beheer van die optredes en Juf. Leoni is die koor-organiseerder.
Ons het elke jaar hope pret en neem deel aan RAK en die Tswane – Jeug Kunstefees. Surikata het
ook al saam baie bekende mense opgetree soos Jak de Priester, Dewald Wasserfall en Jo Foster om
maar net ‘n paar te noem. Ons sien uit om jou deel te maak van ons wonderlike Senior-koor.

Revue Elite

Die Happy Feet revue groep is ‘n eksklusiewe dansgroep wat deelneem aan eksterne kompetsisie,
die Tshwane Jeugkunstefees and RAK. Gr. 4 tot Gr. 7 leerders moet by ‘n oudisie kwalifiseer en word
dan verkies. Die Happy Feet groep is ‘n geleentheid vir leerders om aan groot verhoë, beligting en
kostuums blootgetsel word.

Leerders geniet hierdie aktiwiteit en doen moeite om oudisies by te woon en te kwalifiseer.

Personeel: Juf Elria Lennon – choreograaf               Juf Magda Griezel – hulp en admin

Veldvriende

Ons doelwitte is genot, liefde vir die Skepper, omgewing, medemens en arbeid. Ons kom ± elke derde Vrydag, van 13:30 tot 15: bymekaar vir ‘n byeenkoms. Praatjies oor die natuur, handvaardigheid en bewaringstake word gehou. ‘n Rotering program word gevolg tydens byeenkomste.

Ons gaan een maal per jaar op ‘n avontuurkamp en op ‘n opvoedkundige uitstappie. Ons done ook gemeenskapsprojekte soos besoek aan die DBV en ouetehuise.

1. Veldvriende is slegs vir Gr.3 to Gr.7 leerders

2. Prysuitdeling: op sertifikaat:

 • en 3 jaar ( slegs deelname word aangedui)
 • 2 en 4 jaar (ontvang balkie)
 • 5 jaar (ontvang kultuurbalkie)
 • 80% bywoning word vereis

3. Kleredrag

 • Veldvriende mag hul groen hempies in die oggend skooltoe aantrek as ons byeenkomste het. Slegs leerders wat Vrydae se byeenkomste bywoon mag dit aantrek.
 • Veldvriende moet hul hemde met vertrek na kampe en uitstappies aantrek (verpligtend).
 • Geen hemde word meer gratis verskaf nie, dit is te koop @ R90 elk by die Hanger klerewinkel.
 • As dit koud is, moet skoolsweetpakbaadjies aangetrek word.
 • Hierdie is slegs ‘n vergunning en as leerders nie reg aantrek nie, sal dit teruggetrek word.
 • Skoolreëls geld vir hare.

4. Betalings

Bewys van internetbetalings moet asseblief na die volgende personeellede gestuur word:

 • Gr 3 Juffrou Elri – K23
 • Gr 4 Juffrou Mari-Soné – K28
 • Gr 6 Juffrou Lizelle – K24
 • Gr 5 Juffrou Marie Kruger – K56
 • Gr 7 Juffrou Claudine – K37
 • Omskryf duidelik(u kind se naam, van, graad, klas en waarvoor bv. “Wild Waters”)
 • Kontant word ook na bogenoemde klasse gestuur.
 • As u by Me Van Zyl (Kassier) betaal moet die kwitansie getoon word asb.
 • Bankbesonderhede:

  Rek nr: 100834169 Absa Horison - 632005
  Tjekrekening L/S Dr Havinga
 • Kansellasies vir kampe en uitstappies: As u reeds betaal het vir ‘n kamp of uitstappie, kan u u geld terugontvang as u kind iemand anders in sy plek kry om te gaan, of u moet u oorspronklike kwitansie terugbring. (As gelde reeds oorbetaal is kan ons dit ongelukkig nie terugbetaal nie)

5. Registrasiegelde is R130 per jaar. Ons wend dit aan vir praatjies, subsidieer busse, hulpmiddels vir handvaardigheid ens. Dit moet asb voor 9 Maart 2018 betaal word of tref reëling met me. I de Kock.

6. Selfone: Geen selfone mag op ‘n kamp geneem word nie, dit raak weg en veroorsaak probleme. Selfone mag wel op eie risiko na uitstappies geneem word.

7. Dissipline: Swak gedrag gaan nie geduld word nie. On sal u per brief en telefonies in kennis stel as u kind nie meer ‘n lid van veldvriende mag wees nie.

8. Grimering/naellak/swemdrag: Aangesien ons die skool verteenwoordig en dit skoolbeleid is dat grimering en naellak nie gedra word nie versoek ons u asb. Dat dogters goed versorg en te alle tye netjies sal aantrek en wees. Ons vra ook dat dogters verkieslik ‘n eenstuk swemkostuum sal aantrek wanneer hulle swem.

9. Energie drankies(soos bv Dragon, monster ens) mag ook nie by Veldvriende byeenkomste/kampe gedrink word nie.

10. Stiptelikheid: Hou asb. by afsnydatums van betalings asook by vertrek en afhaal tye. Ons wag slegs 10 minute vir ‘n leerder voor ons vertrek. U moet ons laat weet as u kind nie mer die uitstappie of kamp gaan bywoon nie.

11. Ons enigste fondsinsameling vir Veldvriende is Moedersdagverkope. As u enige idees het, of hulp wil aanbied, is u baie welkom.

12. U kind ontvang ‘n Veldvriende program sodra registrasiegeld betaal is.

13. Graad 3’s gaan slegs op uitstappies, nie kampe nie.

14. Slegs Gr. 4 – Gr. 7 leerders mag op die kamp gaan.

15. Geen toer gaan hierdie jaar aangebied word nie.

Ons hoop u kind gaan die Veldvriende-jaar 208 baie geniet.