Woensdag 7 Januarie 1953

Op ’n sonnige Woensdag, 7 Januarie 1953, open Witpoortjie Laerskool met Mnr. P. Schutte as skoolhoof met 7 personeellede en 210 leerders. Dit was die begin van ’n kleurryke geskiedenis van die skool.

Die skool is gedurende 1963 vernoem na die destydse inspekteur van onderwys, Dr. J. F. E Havinga.

Die skoolwapen was ontwerp deur Mnr. Schutte se vrou, met ’n insiggewende simboliek. ’n Kers wat ’n helder lig uitstraal, dit simboliseer kennis, maar maak ook gewag van die waarde van Gods woord, as ’n lig op ons lewenspad.

Die skoollied was gekomponeer deur Me Bets van den Berg, waar weereens klem gelê was op kennis, getrouheid, liefde en ons afhanklikheid van ons Hemelse Vader.

Mnr. Schutte se “sopkombuis” was alom bekend hy het self sop vir die kinders gemaak

Alhoewel daar reeds in 1958 die eerste operette opgevoer is, is die skoolsaal eers in 1968 in gebruik geneem.

Na die aftrede van Mnr. Schutte in 1973, word Mnr. M Botha in 1975 aangestel as hoof. In 1987 word Mnr. Steve Meyer aangestel. Hy word in 2005 opgevolg deur Mnr. Leon Visser en van die begin van 2020 is Mnr. Marius Swanepoel die hoof.

Van ’n klein skooltjie in die langgras met hier en daar ’n huis te sien, het ’n pragtige skool ontwikkel met ’n fyn beplande skoolterrein.

In enige skool se geskiedenis is daar datums en gebeurtenisse wat in die anale opgeteken word, so ook by Dr. Havinga.

 1. Die eerste bus word gekoop.
 2. Die eerste bushuisie word gebou.
 3. Boor vir water met groot sukses.
 4. Omskep die munisipale swembad in 'n speelterrein en 'n sportveld
 5. Lapa word gebou - Geskenk van die Gr.7 leerders
 6. Begin die kleuterskool - Havie Haasbekkies.
 7. Inwyding van die nuwe kleedkamers.
 8. Mnr. Jaco Moorcroft sterf aan 'n hartaanval terwyl hy klasgee
 9. Met die 60 jarige feesviering van die skool verseël ons die tydkapsule wat met die 75 jarige feesviering geopen sal word.
 10. Neem ons die kleuterskool, Karlien en Kandas oor. Nou het ons, ons eie eie Havie Haasbekkies wat leerders van 3 tot 6 jaar kan akkomodeer

Deur die jare was daar ook natuurlik die uitblinkers! Hier is net n paar van die vele:

 1. In die sewentiger jare speel Corrie Pyper vir Transvaal rugby. Later draf Brok Harris vir die Stormers uit, hy speel tans in Europa rugby.
 2. Marques Ackerman, is ’n professionele krieketspeler en speel tans vir die KZN Dolphins.
 3. Adriaan Basson was die redakteur van Die Beeld en is tans redakteur van Media 24.
 4. Chrisna Keyser, Nerina Lubbe en Nicolene van der Walt is al drie mediese dokters.
 5. Pieter Visser wat ’n doktorsgraad het in teologie, Braam Smit, Willem Nel en Gerhard van Rhyn is al vier predikante.
 6. Pieter du Plessis is ’n oogkundige en eienaar van Wize Eyes The Falls praktyk.
 7. Mirida Writes en Brenda Richter is aptekers.
 8. Quintus Writes is adjunkhoof van Hoërskool Bastion.

Tans is daar ± 1300 leerlinge in die skool met 55 personeellede, 23 assistente, 12 sekretaresses en 20 werkers.

Deur die jare die jare is daar innoverend gedink en gewerk aan eiesoortige aktiwiteite en instellings:

Die Knip en Stik klerefabriek en Hanger klerewinkel

Oupa- en oumadae

Meneer- en Mejuffrou Havie

Dankie-sê oggend vir alle donateurs

Kosprojek vir behoeftige leerders

Kaskardae

Kleurvolle revues

Ma- en dogterdae

Die buitemuurse aktiwiteite wat sport en kultuur insluit, bied aan vele kinders ontwikkelingsgeleenthede.

Die skool reik ook op ’n besonderse wyse uit na ons minderbevoorregte kinders. Met die hulp van kerke en buite instansies ontvang ongeveer ’n 100 kinders elke dag ’n kospakkie.

Daar word ook omgesien na die emosionele en akademiese uitvalle van leerders deur gebruik te maak van terapeute en ’n sielkundige.

Die skool is tans ’n ligtoring in die gemeenskap, niemand stap onaangeraak van hierdie lig af weg nie.