Ons Is:

  • Innoverend

  • Toekomsgerig

  • Waardegedrewe

Visie

  • Om die toonaangewende laerskool te wees

Misie

  • Ons streef om ons leerders optimaal te ontwikkel en toe te rus